Service

imeg
Vi anbefaler årlig gjennomgang av teknisk utstyr. Forebyggende service forlenger levetiden på utstyret og minimerer nedetid ved driftsstans. Avtalekunder får rabatter på veiledende timepriser.
Tilgang på elektronisk servicebok for hvert produkt. Alle servicerapporter blir registrera. Database med alt av manualer, instruksjonsbøker, FDV.