opener

Leasing

Vi kan tilby leasingavtaler på maskiner og utstyr. Leasing frigjør driftskaptal som kan benyttes til andre formål, og kan gi en skattefordel da leiekostnader ikke blir lagt til bedrifоtens egenkapital. Leieobjekter kan kjøpes ut etter endt leieperiode. Vi samarbeider med forskjellige banker for å få de beste betingelsene ut fra leieobjekt og kundens behov. Leieavtale kan knyttes mot avtalt serviceavtale og gir forutsigbare kostnader.