opener

I-group AS

I-group AS består av selvstendige storkjøkkenleverandører som opererer i ulike geografiske områder i Norge med sine lokale relasjoner og behov. I-Group samarbeider om innkjøp og import av felles fabrikater og produkter fra felles leverandører i og utenfor Norge. I-Group har som formål å fremskaffe europeiske kvalitetsprodukter til det norske storkjøkkenmarked til gunstige priser gjennom større volumuttak hos de ulike fabrikkene.

I-Group består i dag av 6 firma som er plassert i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandefjord og Oslo.