Maskiner og innredning for horeca og industri

Med kvalitetsprodukter fra Europas ledende leverandører har vi som mål å levere kvalitetsutstyr og kostnadseffektive løsninger for våre kunder.
VELG
Produkter
kombidampere
Varmluftovner
Pizzaovner
Herteovner
Regenereringsovner
Vi kan tilby leasingavtaler på maskiner og utstyr. Leasing frigjør driftskaptal som kan benyttes til andre formål, og kan gi en skattefordel da leiekostnader ikke blir lagt til bedrifоtens egenkapital. Leieobjekter kan kjøpes ut etter endt leieperiode. Vi samarbeider med forskjellige banker for å få de beste betingelsene ut fra leieobjekt og kundens behov. Leieavtale kan knyttes mot avtalt serviceavtale og gir forutsigbare kostnader.
Gastropartner AS, 983 155 596, Salgs- og leveringsbetingelser

Priser: Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og miljøavgifter.

Leveringsbetingelser : Levering, montering og igangkjøring er ikke inkludert. Eksklusive eventuelle rørlegger-, gass- , ventilasjons- og elektrikerarbeide. Trefaset elektrisk utstyr leveres uten kabel og plugg hvis ikke annet er avtalt. Det tilkommer frakt fra terminal Oslo, om ikke annet er oppgitt i tilbudsteksten.

Leveringstid: Se tilbudstekst.

Gyldighet: Tilbudet gjelder 30 dager fra d.d.

Betalingsbetingelser: Etter avtale.

Salgspant: Varen forblir Gastropartner AS eiendom til kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt ut betalt. Refererer til pantelovens paragrafer 3.14 og 3.22.

Reklamasjoner: Eventuelle reklamasjoner må skje snarest mulig og innen 8 dager etter varens mottagelse.

Retur: Retur av standard lagervarer kan bare skje etter avtale med Gastropartner AS. Kjøper belastes da med minimum 15% av salgsverdien. Varene returneres for kjøpers regning og risiko. Fabrikkbestilte varer kan ikke returneres.

Garantibetingelser: Hvis ikke annet er avtalt gis kjøper gis ett års garanti på material-, produksjons- og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. Kjøper forplikter seg straks til å varsle Gastropartner AS når feil oppdages. Gastropartner AS skal innen rimelig tid utbedre påberopt feil og mangler i garantitiden. Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen/utbedringen. Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl 08.00-16.00 på hverdager. Vil kjøper at Gastropartner AS skal utføre garantiarbeid på annen tid, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris og eventuelt helgetillegg, bli belastet. Benytter kjøper andre firma til å utføre garantiservice uten Gastropartner AS samtykke, bortfaller Gastropartner AS garantiansvar. Etter garantitidens utløp gis 3 måneders garanti på utskiftet reservedeler.

Gastropartner AS
Borgentoppen 64A
1388 Borgen
Org. nr. 983 155 596